-  Studiu de piața în vederea achizițiilor de bunuri și servicii, conform nevoilor clientului.

-  Verificarea și selectarea furnizorilor pe criterii de eligibilitate, calitate și preț

-  Pregătirea și transmiterea cererilor de ofertă/caietelor de sarcini către furnizorii selectați sau organizarea de licitații în vederea obținerii ofertelor optime

-  Analizarea și evaluarea ofertelor; constituirea rapoartelor post ofertare și efectuarea de propuneri în vederea parteneriatelor viitoare

-  Negocierea și încheierea contractelor necesare desfășurării activitățiilor de achiziții

-  Derularea activității de achiziții pe baza contractelor încheiate

-  Managementul contractelor de achiziții; preluarea și soluționarea cazurilor de neconformitate

  

Magazin online